Nasze projekty

Program dla Polski

Naszym celem jest przygotowanie kompleksowego i koherentnego programu reform systemowych najważniejszych obszarów życia społecznego takich jak: ustrój państwa, finanse publiczne, ubezpieczenia społeczne, rynek pracy, gospodarka, nauka i edukacja, ochrona zdrowia, polityka rodzinna, wymiar sprawiedliwości, energetyka i środowisko, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna, infrastruktura i transport, polityka społeczna, polityka migracyjna, rolnictwo.

Do tej pory na przeszkodzie opracowania takiego programu stała naszym zdaniem, z jednej strony filozofia „ciepłej wody w kranie”, z drugiej zaś rzeczywistość „polski resortowej”. Jak dotąd nikt nie podjął się stworzenia takiego pakietu kompleksowych reform państwa. My podejmujemy się zadania stworzenia takiego programu!

Realizacja

35%

Deregulacja.org

Realizacja

25%

Polska ma jedną z najbardziej przeregulowanych gospodarek w Europie. Pod względem ilości regulowanych zawodów znajdujemy się w ścisłej czołówce. Ogrom przepisów utrudniających życie przedsiębiorcom jest niezliczony, a do tego rozproszony po niezmiernie wielu aktach prawnych.

Rozwój gospodarczy w takim otoczeniu prawnym można porównać do biegu z plecakiem wypełnionym kamieniami. Dystans gospodarczy jaki dzieli nas od wysokorozwiniętych państw Zachodu jest w dalszym ciągu olbrzymi, a skrócić go możemy tylko poprzez przyśpieszenie tempa naszego biegu. W tym celu musimy zrzucić zbędny balast!

Ogrom regulacji z jakim zmagają się Polacy jest zbyt wielki aby jakakolwiek organizacja pozarządowa mogła sobie z nim poradzić w pojedynkę. W tym celu stworzymy specjalny portal, poprzez, który przedsiębiorcy mogą zgłaszać nam przykłady regulacji, które utrudniają im prowadzenie działalności gospodarczej. My zaś przekujemy to na propozycję legislacyjne, które poszerzą sferę wolności gospodarczej.

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy!