Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju zarejestrowany w KRS

15 września 2017
Posted in Aktualności
15 września 2017 Witold Stoch

Nasza Fundacja „Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju” 8 września b.r. została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zaczynamy działać!

 • Numer KRS: 0000692844,
 • REGON: 368230982,
 • NIP: 7343552139

Nasza misja:

 • rozwój gospodarczy Polski w szczególności poprzez zwiększenie innowacyjności, zakresu wolności gospodarczej, konkurencji rynkowej, zmniejszenie poziomu regulacji i opodatkowania oraz racjonalizację wydatków publicznych
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez poszerzenie zakresu wolności osobistej oraz propagowanie idei samorządności i pomocniczości
 • zwiększenie podmiotowości i niezależności państwa polskiego zarówno w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym
 • poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych

Nasze działania: 

 • działalność badawcza i analityczna w obszarze dziedzin związanych z celami Fundacji, w szczególności przygotowywanie raportów w danym obszarze i przedstawianie propozycji rozwiązań
 • monitoring działalności instytucji publicznych
 • organizowanie szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, targów oraz zjazdów środowiskowych
 • fundowanie stypendiów i grantów

Czytaj także: 

Co prezydent Duda zmieni w sądownictwie?

Program Nowego Pokolenia

, , , , ,

Witold Stoch

Urodzony 20 grudnia 1992 r. w Kaliszu. Magister prawa i aplikant radcowski w OIRP Warszawa. Od stycznia 2016 r. sekretarz Stowarzyszenia KoLiber. Współpracownik klubu poselskiego Kukiz '15.

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy!