Program Nowego Pokolenia

Marek Kułakowski

Marek Kułakowski

Ekonomista. Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławski. Ponadto ukończył podyplomowe studia podatkowe na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

KONTAKT

Zapraszamy do współpracy!